Strategisch omgevingsmanagement

Nederland staat voor een enorme ruimtelijke opgave. De energietransitie, verstedelijking en de verandering van het landelijk gebied, infrastructuur en mobiliteit vormen een uitdaging voor de inrichting van onze schaarse leefomgeving. Elke beleidsmaker en projectontwikkelaar krijgt vroeg of laat te maken met de omgeving. Het tijdig en op de juiste manier betrekken van de stakeholders is essentieel voor het slagen van projecten en beleid.

Dr2 Strategisch Omgevingsmanagement (Dr2 SOM) helpt bedrijven, overheden en organisaties bij het creëren van draagvlak voor beleid en projecten die impact hebben op de fysieke leefomgeving. Dat doen we door de vertrouwde methodes van Strategisch Omgevingsmanagement te combineren met innovatieve en creatieve manieren om belanghebbenden te activeren en betrekken.

Onze omgevingsmanagers zorgen voor:

  • Draagvlak bij stakeholders in de omgeving
  • Oplossingen die gesteund worden op maatschappelijk, bestuurlijk en politiek niveau
  • Inzicht in en beheersbaarheid van politiek-maatschappelijke risico’s
  • Kwalitatief betere projecten en beleid door het benutten van kennis en kansen
  • Soepele uitvoering van projecten en beleid, inclusief vergunningenprocedures
  • Een betere reputatie en duurzame relatie met belangrijke stakeholders
  • Voldoen aan de participatie-eisen uit de Omgevingswet

Diensten

Strategie

Samen met u stellen we een strategie op, inclusief stakeholder- en issueanalyse.

Training

Nieuw in omgevings­management? Met onze training leer je de fundamenten van dit vak.

Participatie

Wij helpen bij het inrichten van participatie­trajecten. Zowel in online, offline en hybride vorm.

Uitvoering

Wij zorgen voor de uitvoering van de strategie en draaien mee in projectteams.

Public affairs

We leggen de verbinding tussen het project en politiek en beleid. Zowel op lokaal als landelijk niveau.

Actueel

Over ons

Dr2 Strategisch Omgevingsmanagement (Dr2 SOM) is in 2020 opgericht als onderdeel van het Dr2 netwerk. Dröge & van Drimmelen heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van stakeholdermanagement. Wij doorgronden politiek-bestuurlijke en maatschappelijke processen als geen ander. Met de oprichting van Dr2 SOM zetten we de volgende stap in de verbijzondering van onze diensten, gericht op beleid en projecten die impact hebben op de fysieke leefomgeving. Onze kracht zit in het bundelen van onze ervaring, expertise en netwerk.

Isabelle van Rossum

Isabelle van Rossum is de mede-oprichter en directeur van Dr2 SOM. Kenmerkend is haar vernieuwende aanpak, waarbij zij bewezen methodes combineert met innovatieve en creatieve concepten. Zij werkte voorheen als strategisch omgevingsmanager bij ENGIE, waar ze complexe projecten in de energietransitie – zoals groen gas, geothermie, waterstof en windprojecten – begeleidde. Als public affairs professional heeft zij bovendien ruime ervaring opgedaan met lokale en nationale politieke processen.

Isabelle van Rossum
Directeur
i.van.rossum@dr2.nl

René de Heer

René de Heer is partner bij Dr2 SOM. René is voormalig wethouder van de gemeente Zwolle. Als wethouder was René onder andere verantwoordelijk voor het vormgeven van de regionaal economische agenda van de regio Zwolle. Hij sloot rondom die agenda een succesvolle regiodeal met het rijk. Bovendien heeft René een aantal ruimtelijk ontwikkelingen met succes afgerond en een nieuwe visie op het stadshart van Zwolle voorgelegd aan de gemeenteraad. Met name de grote mate van participatie was voor de gemeenteraad aanleiding om de visie met algehele stem te aanvaarden.

René de Heer
Partner
R.de.Heer@dr2.nl

Roeland Coomans

Roeland Coomans is als senior adviseur betrokken bij Dr2 SOM. Roeland is partner en senior adviseur bij Dröge & van Drimmelen, waar hij jarenlange ervaring heeft opgedaan op het gebied van stakeholdermanagement en strategische communicatie. Zo was hij betrokken bij de verbreding van de A27 in opdracht van RWS.

Roeland Coomans
Senior adviseur
r.coomans@dr2.nl

Marielle Rillaerts

Marielle Rillaerts is als senior adviseur betrokken bij Dr2 SOM. Marielle is senior adviseur public affairs en corporate communicatie bij Dröge & van Drimmelen. Hiervoor heeft zij ruime ervaring opgedaan als woordvoerder en strategisch communicatieadviseur onder meer bij de Gemeente Den Haag. Ook was ze betrokken bij de public affairs strategie rond de ruimtelijke opgave van de provincie Utrecht. Voor Dr2 SOM werkt zij aan een grootschalig groen waterstofproject.

Marielle Rillaerts
Senior adviseur
m.rillaerts@dr2.nl

Alex Panhuizen

Alex Panhuizen is omgevingsmanager bij Dr2 SOM. Hij snapt de politieke praktijk van de energietransitie als geen ander, met zeven jaar statenlidmaatschap in Noord-Brabant als woordvoerder energie en klimaat, onderhandelaar bij het Klimaatakkoord namens de Jonge Klimaatbeweging en oprichter en trainer bij JongRES Nederland. Als ondernemer werkte hij als conflictmediator in de publieke ruimte en heeft hij opleidingen en coaching in stakeholder management en innovatie verzorgd voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Alex is bovendien gespecialiseerd in de omgevingswet.

Alex Panhuizen
Adviseur
A.Panhuizen@dr2.nl

Carsten Zwaaneveld

Carsten Zwaaneveld is als adviseur betrokken bij Dr2 SOM. Carsten is adviseur bij Dröge & van Drimmelen. Hij is een staats- en bestuursrechtjurist met een technische achtergrond. Daarnaast heeft hij werkervaring binnen de politiek en Rijksoverheid. Voor Dr2 SOM werkt hij als omgevingsmanager voor biogasprojecten en geothermie.

Carsten Zwaaneveld
Adviseur
c.zwaaneveld@dr2.nl

Edwar Holvast

Edwar Holvast is junior omgevingsmanager bij Dr2 SOM. Edwar heeft voorafgaand hieraan Chemische Technologie en Publiek Management gestudeerd. Tijdens zijn studies heeft hij zich verdiept in het draagvlak bij industriële partijen voor het Rotterdams Klimaatakkoord en de manier waarop consortia effectief samen kunnen werken met zowel overheden als private partijen op het gebied van de energietransitie. Daarnaast heeft hij tijdens zijn stages ervaring opgedaan met bestuurlijke processen bij DCMR Milieudienst Rijnmond en de Provincie Zuid-Holland.

Edwar Holvast
Junior adviseur
e.holvast@dr2.nl

Sandy Soebedar

Sandy werkt in de finance en HR bij Dr2 SOM. Zij is verantwoordelijk voor de ziekte- en verlofregistratie, facturatie, salarisverwerking, het boekhouden en contractuele zaken. Sandy heeft geruime jaren ervaring bij verschillende andere organisaties, zoals de overheid. Hier heeft zij zich vooral bezig gehouden met het opzetten van marketing en communicatie activiteiten.

Sandy Soebedar
Finance
s.soebedar@dr2.nl

Gina Versteegen

Vanuit het secretariaat ondersteunt Gina Isabelle van Rossum en René de Heer in hun werk voor Dr2 SOM. Ook ondersteunt Gina alle adviseurs bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Gina heeft ervaring opgedaan bij diverse werkgevers, onder andere bij AWVN en verschillende overheidsinstellingen. Gina heeft de opleiding Directiesecretaresse / Managementassistent gevolgd.

Gina Versteegen
Directiesecretaresse
g.versteegen@dr2.nl