Privacy
Welkom op de website van Dröge & van Drimmelen. Deze website is eigendom van Dröge & van Drimmelen, Corporate Communications & Public Affairs B.V. (vanaf hier: Dr2SOM) en heeft een informerend karakter. Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Dr2SOM verzamelt en verwerkt via www.dr2som.nl.

Door middel van dit privacy statement informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door Dr2SOM. Neem voor vragen gerust contact op via info@dr2som.nl.

Verantwoordelijke
Dröge & van Drimmelen, Corporate Communications & Public Affairs B.V is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Algemene verordening gegevensbescherming. Onze contactgegevens zijn:

Dröge & van Drimmelen, Corporate Communications & Public Affairs B.V
Parkstraat 20
2514 JK
Den Haag

Indien u vragen heeft over dit privacy statement of over de verwerking van persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen via info@dr2som.nl

Doeleinden
De persoonsgegevens die Dr2SOM via haar websites verzamelt worden uitsluitend gebruikt voor de specifieke doelen waarvoor zij zijn verstrekt. We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Wanneer u gebruik heeft gemaakt van ons contactformulier of een document uploadt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met op te nemen of in te gaan op uw vragen.
  • Het leveren van een nieuwsbrief indien u zich daarvoor heeft aangemeld
  • Het optimaliseren van de diensten van onze websites


Grondslagen
Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een rechtvaardigingsgrond. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de door u gegeven toestemming.

Indien gewenst kunt u uw toestemming intrekken. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via info@dr2som.nl.

Verstrekken gegevens aan derden
Dr2SOM verstrekt uw gegevens niet aan derden. Wel maakt Dr2SOM bij haar diensten gebruik van verwerkers. Voor zover deze verwerkers uw persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Dr2SOM en heeft Dr2SOM de vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor noodzakelijke doeleinden worden verwerkt. Dit houdt in dat deze verwerkers uw gegevens niet verstrekken aan externe partijen.

Bewaren persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden die in dit privacy statement zijn genoemd.

Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van een nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens bewaard voor zolang u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.